Back to Top

Onderdeel van de Stichting Adullam voor ambulante hulpverlening en counseling

Visie

Het werk van stichting Adullam

 

Biblabus_Zeist_klein

Bibliabus (1979-1989)

Stichting Adullam is in 1981 opgericht door het echtpaar Kees en Margreet Beekhuizen met als doel om christelijke hulpverlening te bieden. Sinds 1978 is Kees fulltime in dienst van de Heere. Hij deed counselingwerk vanuit een Bijbelkiosk en via landelijke Bijbelkringen.

De volledige titel van de stichting is “Stichting Adullam, voor internationale ambulante hulpverlening en pastorale counseling“.

Kees & Margreet Beekhuizen

Kees & Margreet Beekhuizen

In 1989 emigreerden Kees en Margreet naar de Nederlandse Antillen. Op Curaçao, Bonaire en Aruba werd pastoraal werk gedaan d.m.v. radioprogramma’s voor o.a. Trans World Radio. Ook werden Bijbelstudies gegeven op scholen, aan de universiteit en in de gevangenis. Hierbij werd samengewerkt met justitie en sociaal-medische diensten. Sinds 1994 zijn Kees en Margreet weer woonachtig in Nederland, waarbij zij verder zijn gegaan met hun werk voor de Heere Jezus.

Het wereldwijde werk van de Stichting Adullam bestaat vooral uit het geven van counseling en Bijbelstudie lessen. Deze worden als flyers en brochures onder seminar bezoekers uitgedeeld. Het werk van Stichting Adullam vindt nog steeds plaats in Afrika en India, waar inmiddels plaatselijke afdelingen ontstaan zijn van de stichting.

Doel en visie

Het doel en de visie van de stichting zijn eenvoudig; het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus middels de gaven en talenten die God ons gegeven heeft.
De radioprogramma’s die in het verleden gemaakt zijn ondersteunen dit doel en deze visie. Deze website werkt mee aan de verspreiding van het Evangelie en biedt gelijktijdig de ondersteuning om te kunnen luisteren naar – en onderricht te krijgen in het Woord van God, de Bijbel. Er kan gereageerd worden op de thema’s en radioprogramma’s en uitgeschreven bijbelstudies middels de reactieformulieren die onderin de pagina’s van de afleveringen/studies staan en/of er kan middels het contactformulier een reactie of vraag gestuurd worden.

Wij wensen u, de lezer, dan ook Gods zegen met het luisteren naar de programma’s en het lezen van de bijbelstudies.